Уважаеми учители,  дейци на културата и изкуството,
скъпи ученици и съграждани,

24 май – в този свят ден на българската духовност и култура се прекланяме пред славното дело на братята Кирил и Методий. Прекланяме се пред духовния подвиг на техните ученици – великите първоучители и просветители, съхранили корените на българската идентичност. 

Делото на Кирил и Методий е изпълнено с необикновена историческа далновидност и решава съдбата на славянските народи за бъдещите векове. 

Рисунка: Ивета и Николета, 4а клас, СОУ “Христо Смирненски”, гр. Хисаря

Българите сме особено горди, че независимо от превратностите на историята винаги сме подкрепяли книжовното дело, така че то намира своето трайно историческо осъществяване по нашите земи и България се превръща в люлка на славянската писменост и култура.

В ден като днешния, ние  изразяваме своята признателност и обич към  съвременния българския учител, приел мисията на светите братя като своя. 

Учителят, който  с възрожденски порив  създава,  твори,  дава знание. 

Учителят! Този който отваря за младите вратите на необятни светове, който с магнетичното си слово превръща неуверения младеж в уверена в собствените  си сили личност. 

Позволете ми, в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, да засвидетелствам признателност и уважение към всички Вас просветители, творци,  пазители на духовността. 

Пожелавам на всички дейци на културата, науката и образованието здраве, амбиция и творческа енергия!

Честит празник!

24.05.2020 год.                                               Инж. Пенка Ганева
гр. Хисаря                                                       Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.