Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г., Решение № 418  на Министерски съвет от 25.06.2020 г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15.07.2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30.07.2020 г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28.08.2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020 г. и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
 3. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 4. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 5. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 6. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 7. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика.
 8. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
 9. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.
 10. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
 11. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт.
 12. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 13. Затварят се всички пенсионерски клубове и дневни центрове за възрастни на територията на община Хисаря.
 14. На всички пазари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 15. Забранява се разполагането на сергии и продажбата на стоки на ул. „Аугуста“, ул. „Чаталджа“ и ул. „Васил Левски“. Продажбата на стоки се извършва само на регламентираните за това места.
 16. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
 17. Преустановява се ползването на общинските бани.
 18. Преустановява се водоподаването на  водопиен павилион „Момина сълза“ и водопиен павилион намиращ се на ул. „Петрович“ за съботните и неделните дни.

Заповедта е в сила от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до  г. до 21.12.2020 г.

      Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служител по сигурността на               информацията в Община Хисаря.

Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА /П/

За Кмет на община Хисаря – Заповед № РД-05-828/25.11.2020 г.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...