На 27 март 2017г. в община Хисаря се учреди Общински младежки клуб “Иноватор” (ОМКИ) Клубът ще работи в следните направления на дейност: спортна, благотворителна, образователна чрез лекторията “Връстници обучават връстници” и превантивна чрез МКБППМН и РУ на МВР Хисаря. Ще създава условия за развитие и изява на творческите способности на младежите чрез разширяване на техните знания и приобщаване към наука, изкуството, културата и спорта.

 

Целта на ОМКИ ще е да задоволява потребностите на младите хора, свързани с:
1. Приобщаване на младите хора в обществения живот без каквито и да било различия като раса, цвят на кожата, пол, език, религия.
2. Да работи като консултативна група в Общинска администрация по проблемите на младите хора в гр.Хисаря.
3. Подпомагане, развиване и обединяване дейността на младежките ученически органи/парламенти, съвети/ в средното училище и да способства за създаване на младежки инициативи и участие в други на общинско, областно и национално ниво.
4. Да бъде информационен център за младите хора при разрешаване на техните проблеми.
5. Запазване обичаите и традициите на българския народ. Създаване на условия за развитие и изява на творческите способности на младежите чрез разширяване на техните знания и приобщаване към науката, изкуството, културата и спорта.
6. Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.
7. Да разработва проекти и развива дейността по приоритетни въпроси от живота на подрастващите в гр.Хисаря.
8. Да съдейства за изграждането на позиция на нетърпимост към негативните явления, противообществените прояви и престъпления сред подрастващите, стимулиране на чувство за отговорност с цел повишаване привлекателността на живота на младите в общината.
9. Извършва обучения сред подрастващите по метода „Връстници обучават връстници” на различни теми по превенция на престъпността и противообществените прояви, безопасност в интернет, безопасни игри и др.

Всеки млад човек на възраст от 15 до 29 години може да стане член на клуба.

Всеки навършил 8 години може да бъде доброволец или симпатизант, който да участва в дейностите на клуба.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...