Проект BG16RFOP001-6.002-0004„Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя“ Първите археологически разкопки на римския град Диоклецианопол са проведени през 1909 г. и са свързани с името на известния български археолог проф. Богдан Филов. След него старините около хисарските минерални извори […]