02май

Контакти за предоставяне на информация

Работно време:8.00 – 17.00 часа всеки работен ден Пощенски адрес:гр. Хисаря, област Пловдив бул. „Генерал Гурко” № 14 тел.: 03337/6-21-80 Електронни пощи: [email protected]@hisar.bg

01май

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила регламентират начина на предоставяне на достъп до обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ), създавана и съхранявана в Община Хисаря.(2) Не се предоставя достъп до обществена информация, съхранявана в Община Хисаря, […]

01май

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНА И СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Отдел  „Административно обслужване” е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление. Решенията за предоставяне или за отказ на обществена информация взема кмета на […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...