19авг.

Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 19.01.2021 г. до 22.06.2021 г.

04фев.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 21.07.2020 г. ДО 15.12.2020 г.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и неговите […]

08ян.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАНЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2021 г. Приет с Решение № 274, взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет Хисаря, състояло се на 15.12.2020 г. Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността […]

17ное.

ОНЛАЙН заседание на 17.11.2020 год. от 13.00 часа

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...