19окт.

Противодействие на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес

В изпълнение на Указанията за провеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители в страната на 14.11.2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, във връзка с COVID – 19 дадени от Министерство на здравеопазването, на основание чл. […]

19окт.

14 Ноември 2021 г.: ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, АКО НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА НАСТОЯЩИЯ АДРЕС Е РАЗЛИЧНО ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА ПОСТОЯННИЯ АДРЕС

С изменение на Изборния кодекс от 01.05.2021 г, съгласно Чл. 36. (1), избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН Искането […]

19окт.

14 Ноември 2021 г.: СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

Чрез този сайт гражданите могат: Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. http://www.grao.bg/elections/

04окт.

14 Ноември 2021 г.: Консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Кмета на община Хисаря Ви кани на 07.10.2021 г. от 10.00. часа […]

01окт.

14 Ноември 2021 г.: Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на

30сеп.

Места за поставяне на агитационни ма

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. НАРЕЖДАМ : […]

30сеп.

Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на […]

28сеп.

Избори за НС и Президент – Определяне на места за обявяване на предварителните списъци на имащите право да гласуват

28сеп.

Избори за НС и Президент – Определяне адреси на избирателните секции

28сеп.

Избори за НС и Президент – Образуване на избирателни секции и тяхната номерация

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...