24мар.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

10мар.

Покана за консултации за определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии в община Хисаря

Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 37, чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г., Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия и чл. 28, ал. […]

10мар.

Секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г. и Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, във връзка с чл. 37, чл. 89, чл. 90 и […]

09мар.

СЪОБЩЕНИЕ

С оглед осигуряване на възможност избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, Общинска администрация Хисаря ще приема заявленията на e-mail: [email protected] Петко Петров /п/ Секретар на община Хисаря

06мар.

Разяснителна кампания

Активно избирателно право Гласуване на избиратели с увреждания

02мар.

Разработени електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори

Уведомяваме Ви, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са разработени и публикувани следните нови електронни услуги 1.         910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e 2.         910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. […]

26фев.

Указания за провеждане на Изборите за народни представители за противодействие на разпространението на COVID-19

С цел да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло от ключово значение е спазването на посочените противоепидемичнимерки, които са: […]

24фев.

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Избори за народни представители на 04.04.2021 г.НАРЕЖДАМ: Определям избирателни секции за гласуване […]

24фев.

Места за поставяне на агитационни материали на територията на Общината

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на изборите народни представители на 04.04.2021 г. НАРЕЖДАМ : Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на […]

19фев.

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

17фев.

Покана за консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря

Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Кмета на община Хисаря Ви кани на 22.02.2021 г. от […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.