26февр.

Указания за провеждане на Изборите за народни представители за противодействие на разпространението на COVID-19

С цел да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло от ключово значение е спазването на посочените противоепидемичнимерки, които са: […]

24февр.

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Избори за народни представители на 04.04.2021 г.НАРЕЖДАМ: Определям избирателни секции за гласуване […]

24февр.

Места за поставяне на агитационни материали на територията на Общината

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на изборите народни представители на 04.04.2021 г. НАРЕЖДАМ : Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на […]

19февр.

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

17февр.

Покана за консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря

Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Кмета на община Хисаря Ви кани на 22.02.2021 г. от […]

10февр.

Избирателни секции и номера и адреси

Списък на избирателни секции с номера и адреси:

10февр.

Адреси на избирателни секции

Списък с адреси на избирателни секции за избори за Народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

10февр.

Предварителни избирателни списъци

Места за обявяване на предварителни избирателни списъци

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...