15мар.
0

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА -ИЗБОРИ 26.03.2017 год

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА     от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

10мар.
0

ЗАПОВЕД РД-05-113 /08.03.2017

27февр.
0

ЗАПОВЕД РД-05-88/27.02.2017

23февр.
0

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ Сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ Чрез сайта може: -Да се направи справка по ЕГН или адрес за […]

10февр.
0

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК- за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

08февр.
0

Покана от кмета на община Хисаря за консултации за определяне на СИК

Покана от кмета на община Хисаря за консултации за определяне на СИК за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017г.

08февр.
0

Заповед РД-05-56/07.02.2017 и Заповед РД-05-57/07.02.2017

Заповед РД-05-56/07.02.2017 Определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за изборите за Народно събрание на 26.03.2017г. Изтегли : zapoved-05-56 ————————————————————————————————————————————- Заповед РД-05-57/07.02.2017 Определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Хисаря за изборите за Народно събрание на 26.03.2017г. Изтегли : […]

01февр.
0

ЗАПОВЕД № РД-05-49

ЗАПОВЕД № РД-05-49 гр. Хисаря, 01.02.2017 г. На основание чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., насрочени с УКАЗ № 59 на Президента на Република България. […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup