25май
0

Празници на гр.Хисаря от 02.06 – 19.0.6.2016 –> Програма

Празници на гр.Хисаря Програма 02.06 – 19.06.2016 Изтегли в pdf вариант —> 

13Дек.
0

Съобщение във връзка с гроздоберната кампания 2015г

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е             Във връзка с гроздоберната кампания 2015г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2015г. Към нея […]

11Дек.
0

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА – 2016

19-ти декември, 10.00 – 14.00 ч., Туристически информационен център РАБОТИЛНИЧКА ЗА СНЕЖИНКИ, ЗВЕЗДИЧКИ И КОЛЕДНИ КЪСМЕТЧЕТА 19-ти декември, 16.30 ч., Голяма зала на читалище „Иван Вазов” К О Л Е Д Е Н К О Н Ц Е Р Т с участието на читалище […]

04Дек.
0

Обявление за подбор на социални работници по проект “Приеми ме 2015”

Декларация 1 декларация 107а Заявление Обявление Автобиография  О Б Я В Л Е Н И Е Oбщина Хисаря в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент на проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” […]

18юни
1

Важно

Общинска администрация гр. Хисаря съобщава, че на 22.06.2015 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14, ще се състои второто публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за […]

03юни
0

ОБЯВЛЕНИЕ

21юли
0

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ Общинска администарция гр. Хисаря съобщава на участниците в процедура по реда на глава Осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на пътища от общинската пътна мрежа на територията на Община Хисаря”, както следва: 1. Ремонт на път ІV-64218 […]

28апр.
0

До всички закупили документация за участие :

Информация относно публична покана Относно: Открита Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на консултант за осъществяване на НСН по време на строителството на обект : ” Рехабилитация на път PVD -1057 с.Калояново-с.Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63-участък от км […]

23апр.
0

Информация относно публична покана

Информация относно публична покана Избор на консултант за осъществяване  управление и отчитане при реализация на обект: „Рехабилитация на път PVD-1057  с. Калояново – с. Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63 – участък от км 6+540.00 до км 12+005.63

05мар.
0

ДЕЦАТА НА ХИСАРЯ – НАШАТА ГОРДОСТ!

Децата на Хисаря – нашата гордост! На 25.02.2014г. в сградата на Операта в гр. Пловдив се проведе награждаването на отличилите се участници в “Цветна олимпиада” организирана от Сдружение “България си ти!”. Децата на Хисаря се състезаваха с около 200 свои връстници от 5 училища […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup