03авг.

Община Хисаря изгради компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци по европейски проект

Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на изпълнените дейности и получените резултати стана на […]

03авг.

Община Хисаря изгради компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци по европейски проект

Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща инсталация за разделно третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на изпълнените дейности […]

02авг.

Община Хисаря организира пресконференция за отчитане изпълнението на проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци

Община Хисаря организира пресконференция за представяне на получените резултати по изпълнението на проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Тя ще се проведе на 3 август 2022 г. от 12.30 часа в Заседателна зала на […]

02авг.

Община Хисаря приключва проекта за изграждане на компостираща инсталация за раздлено събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с церемония по „Рязане на лента“

Община Хисаря приключва изпълнението на проект за изграждане на компостираща инсталация за  зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта ще бъде отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“, която ще се проведе на 3 август 2022 г. от […]

29юли

Намаляване на отпадъците – брошуа

25юли