03авг.

Община Хисаря изгради компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци по европейски проект

Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на изпълнените дейности и получените резултати стана на […]

03авг.

Община Хисаря изгради компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци по европейски проект

Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща инсталация за разделно третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на изпълнените дейности […]

02авг.

Община Хисаря организира пресконференция за отчитане изпълнението на проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци

Община Хисаря организира пресконференция за представяне на получените резултати по изпълнението на проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Тя ще се проведе на 3 август 2022 г. от 12.30 часа в Заседателна зала на […]

02авг.

Община Хисаря приключва проекта за изграждане на компостираща инсталация за раздлено събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с церемония по „Рязане на лента“

Община Хисаря приключва изпълнението на проект за изграждане на компостираща инсталация за  зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта ще бъде отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“, която ще се проведе на 3 август 2022 г. от […]

29юли

Намаляване на отпадъците – брошуа

25юли

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

Община Хисаря стартира проект№ BG16M1OP002-2.009-0071-C02 за Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклирането – ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ Основната цел на проекта е насочена към насърчаване на превенцията на генериране на битови отпадъци и отговорно поведение […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.