20май
0

Тържествен концерт по случай деня на славянската писменост и култура

Уважаеми граждани и гости на община Хисаря, Общинска администрация Хисаря,    поделение „Просвета” и СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря Ви канят да присъствате на Тържествен концерт, посветен на Деня на славянската писменост и култура, който ще се състои на 24.05.2019 год. от 10.30 часа в […]

16май
0

„Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“

Държавен фонд „Земеделие“ представляван от Живко Живков, в качеството му на Изпълнителен директор и Община Хисаря представлявана от инж. Пенка Дойкова, в качеството й на кмет на община Хисаря на 14.05.2019г. подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на […]

25апр.
0

Консултации от ТП на НОИ във връзка с пенсиониране

  Уважаеми граждани и гости на община Хисаря, уведомяваме ви, че на 07.05.2019г. в Община Хисаря мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер […]

25апр.
0

Разпределение на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2019-2020г.

Протокол на разпределените общински пасища, мери и ливади за стопанската 2019-2020г. съгласно постъпили заявления по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. ->  Пасища и мери 2019  

25апр.
0

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗРАБОТЕНИЯ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ

ПОКАНА  ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Хисаря, обл. Пловдив, в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Хисар”, ЮЦДП – Смолян. Регионална дирекция по горите – Пловдив […]

15апр.
0

Публичен явен търг за продажба

ОБЯВА ОБЩИНА ХИСАРЯ, ще проведе на  02.05.2019 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Хисаря, бул.”Генерал Гурко” № 14, град Хисаря, публичен явен търг за продажба на:   № Описание на имота Площ Дка. Начална тръжна цена в лева без ДДС […]

09апр.
0

Министър Димов подписа договор за компостираща инсталация на Хисаря

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Хисаря инж. Пенка Дойкова подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. По проекта ще се построи съоръжение за преработка на разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци, образувани на територията на общината. Компостиращата […]

14мар.
0

ЗАПОВЕД № РД-05-121 / 14.03.2019 г.

Заповед ЗАПОВЕД  № РД-05-121  гр. Хисаря, 14.03. 2019 г.             На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 99, ал. 1 и чл. 99б от Закона за гражданска регистрация, обнародван в ДВ бр. 55 […]

25февр.
0

ТРЕТИ МАРТ

             ОБЩИНА ХИСАРЯ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА  ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ На 1-ви март 2019г. НАЧАЛО – 18.30 ч. – Паметник „Априлци” – гр. Хисаря Тържествена проверка /заря / по повод […]

25февр.
0

МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ 2019г.

Мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд. Срок за подаване на заявления 2019г. Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук