23окт.
0

Покана – участие в заключителна конференция по Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001

ПОКАНА за участие в заключителна конференция по Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот”     На 30.10.2017г., от 10,00 часа в залата на Община Хисаря, гр. Хисаря ул. Ген. Гурко № 14 ще се проведе заключителна конференция по Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за […]

13окт.
0

ОИЦ-Пловдив представя актуални и предстоящи възможности в Хисаря

Анонс_Хисаря На 18.10.2017 г. /сряда/ от 11:00 часа в залата на Общински съвет – Хисаря, гр. Хисаря Областен информационен център – Пловдив ще реализира събитие, на което експертите ще представят актуална информация за възможностите за финансиране на проекти в сферата на образованието и културата, […]

12окт.
0

Обява-общинска служба земеделие-Хисаря

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, С КОИТО СА ОДОБРЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА […]

05окт.
0

Да дадем шанс за ЖИВОТ като дарим кръв!

ПРИЗИВ Да дадем шанс за ЖИВОТ като дарим кръв!             Община Хисаря съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 09 и 10 октомври 2017г. от 9.00ч. до 12.30 часа. в залата  на […]

03окт.
0

 Обява на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

  №3 Обява-ОСЗ ХисаряОбява-ОСЗ Хисаря-1 ОБЯВА  на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив         В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях […]

26сеп.
0

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-243/26.09.2017 г.  

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-243/26.09.2017 г.  Общинска администрация гр. Хисаря на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на Договор АСД-14-7/15.12.2016 г. за изработване на планове по § 4к, ал. 1 […]

26сеп.
0

Европейски фитнес ден! Фитнес зала „България” отваря врати!

Европейски фитнес ден! Фитнес зала “България” отваря врати! За да сме по-здрави, по-гъвкави, по-силни, по-красиви и щастливи ….. Заповядайте на 27.09.2017 г. /сряда/ от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 17:30 ч. до 19:30 ч. във фитнес зала „България”, бул. „Гурко” № 25! […]

26сеп.
1

Изнесена приемна на областния управител на област Пловдив в Хисаря

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 28.09.2017г. от 14.00ч. в заседателната зала на Общинска администрация град Хисаря ще се проведе изнесена приемна на Областния управител на област Пловдив. На срещата ще  присъстват експерти и представители на държавни институции. Ще се обсъждат най-важните проблеми стоящи […]

21сеп.
0

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г.

Програма за управление на отпадъците 2017-2020_new Община Хисаря уведомява населението за изработен  Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г. На основание чл. 26, ал. 2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове, във […]

20сеп.
0

Хисаря се включи в най-мащабната доброволческа кампания в България “Да изчистим България заедно”

  За поредна година община Хисаря се включи в най-мащабната доброволческа инициатива в страната – “Да изчистим България заедно”, която се проведе на 16.09.2017г. Цялостната организация на събитието е подготвена от bTV Media Group, неправителствени организации и институции, а инициативата се провежда с подкрепата […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup