26сеп.

Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура на МИГ Хисаря -“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община […]

20сеп.

Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 отЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа напредставените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. заследните землища на територията на Община Хисаря:с.Черничево; с.Михилци; с. Мало Крушево; с.Ново Железаре; с. […]

14сеп.

В ДГ „Мечо Пух“ град Хисаря продължава обучението по метода на д-р Мария Монтесори.

В навечерието на откриването на учебната 2022/2023 год. имаме удоволствието да споделим, че в ДГ „Мечо Пух“ продължава обучението по метода на д-р Мария Монтесори. Децата от първа група ще се обучават по този метод. Групата е напълно обновена и оборудвана с мебели от […]

14сеп.

Отново дойде най-вълнуващия ден за българското училище

Скъпи ученици, учители и родители    Отново е 15 септември. Най-вълнуващият ден за българското училище.  Първият учебен ден е  празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието.    Скъпи първокласници, този ден е много специален […]

08сеп.

Опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че […]

07сеп.

В Хисаря стартира кампания “Подай ръка за бедстващите в община Карлово”

Кампания, в подкрепа на засегнатите от наводненията в Карловско организират в Хисаря. Децата и младежите от Общински Младежки Клуб ,,Иноватор” Хисаря, с подкрепата на Общинска администрация Хисаря и МКБППМН Хисаря инициират кампания в помощ на бедстващите хора в община Карлово. Децата изработват кутии, които […]

07сеп.

Въвеждам в изпълнение на Общинския план за защита при бедствия

18авг.

02 Октомври 2022 г.: Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на

11авг.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2021 Г.

Дата на публикуване: 11 Август 2022 г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 23.08.2022 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща се на бул. „Ген. Гурко” № 14 ще се проведе публично обсъждане […]

09авг.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Беловица, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мало Крушево, с. Михилци, с. Мътеница, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Старосел и с. Черничево, община Хисаря

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че в Държавен вестник брой 55, от 15.7.2022 г., на стр. 65 е публикувана Заповед № РД-15-37/21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързана с откриване на производство по създаване на кадастрална карта и […]

03авг.

Община Хисаря изгради компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци по европейски проект

Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на изпълнените дейности и получените резултати стана на […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.