29ное.

16.12.2021 г. – Публични явни търгове за продажба Общинска собственост

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 16.12.2021г. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. ”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на: № Описание на имота Площ кв.м. Начална тръжна цена в лева 1 УПИ III-общ. кв.46 по КРП на […]

26ное.

Подай ръка на Коледа

От 29 ноември 2021г. в община Хисаря стартира инициатива за събиране на стоки от първа необходимост за подпомагане на хора в нужда с мото „Подай ръка на Коледа“. Организатори са: Община Хисаря, Център за обществена подкрепа, Общински младежки клуб “Иноватор” и Местната комисия за борба срещу […]

16ное.

Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Хисаря

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че в Държавен вестник брой 95 от 16.11.2021 г., на стр. 122 е публикувано обявление от Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, свързано с кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището […]

15ное.

Гроздоберна кампания 2021г.

Във връзка с гроздоберната кампания 2021 г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на регламент 436/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2021 г. Към нея се прилага и приложение, което включва : Справка […]

10ное.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци и План – сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря е публикуван на официалната интернет страницата на община Хисаря в секция „Общински съвет“, подсекция „ПРОЕКТО – НАРЕДБИ”. Проектът на Наредба за изменение на Наредбата […]

05ное.

Обява за изготвени предварителни регистри за споразумения с начин на трайни насаждения – “Пасище, мера и ливади”

 ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИ С НТП – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; СТАРОСЕЛ И  ПАНИЧЕРИ  ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2022  ГОДИНА. ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА […]

01ное.

На 05.11.2021г. в Хисаря ще може да се гласува пробно със специализирано устройство за машинно гласуване

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители и гости на град Хисаря, във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ви информираме, че на 05. 11. 2021 г. /петък/ от 10.00 часа до 12.00 часа. […]

26окт.

Записване за дърва

Общинско предприятие Общинско горско стопанство Хисаря започва записване за дърва. Записването ще бъде в сградата на Медицински център Хисаря втори етаж – Поликлиниката от Тодор Спасов – горски стражар всеки понеделник от 8,00 до 12.00 часа. Телефон за връзка – 0879808820.

25окт.

Дезинфекция на водата в Хисаря

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, поради дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа, на територията на град Хисаря и кварталите, на 26 октомври 2021 г. / вторник/, водата ще бъде хлорирана и негодна за пиене. Водоподаването няма да бъде спряно!

20окт.

Считано от 21.10.2021 г.: временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря

На основание т. IX от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря, считано от 21.10.2021 г.: […]

19окт.

Цех за преработка на ядки и производства на масла и тахани от тях“ в ПИ 77270.78.922, град Хисаря

Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 2 от Наредбата за […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...