30май

Временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря, считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

Във връзка с изпълнението на Заповед №  РД-01-373/27.05.2021г. и Заповед № РД-01-375 /27.05.2021г. на министъра на здравеопазването, както и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския […]

28май

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

26май

Честване на 145 – годишнината от великата Априлска епопея – Синджирлий

Община Хисаря, Сдружение Наследство – Хисаря и НЧ”Антон Билкин-1929 г.” гр. Хисаря, кв. Веригово имат удоволствието да Ви поканят на честването по случай 145 – годишнината от великата Априлска епопея – Синджирлий.Начало 18:30 ч. с Фолклорна програма. Място на събитието – гр. Хисаря, кв. […]

23май

Процедура ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина

ЗАПОВЕД на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно чл. 112, ал.1, т. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 5, ал.1, т. 1 и ал. 3 и чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 55, […]

20май

Пунктове за изкупуване на цвят от маслодайна роза

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за маслодайната роза (ЗМР)                                                                        НАРЕЖДАМ: Обявявам броя и местонахождението на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна […]

20май

Опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо с Вх.№ 60-00-3/11.05.21 г., Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че от 02.06.2021 […]

18май

Трети Олимпийски Фестивал на Музика и танц

На 29 и 30 май 2021 г. ще се състои Трети Олимпийски Фестивал на Музика и танц с професионални награди от “Балкански Алианс” на сцената на Летен театър град Хисаря. Очакват се участници от цяла България. Те ще се разпределят в рамките на 2 […]

12май

Проект “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря” продължава до 28.07.2021 г.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕНА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г. операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица Целевата услуга  по проект “3.1 […]

29апр.

ПРОТОКОЛ за разпределение на общински мери , пасища и ливади на животновъди регистрирани на територията на община Хисаря

Днес, 22.04.2021 г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-284/23.03.2021 г. на Кмета на община Хисаря в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васила Марина – Началник отдел „Икономика“ ЧЛЕНОВЕ: 1. Елена Стойчева Кожухарова – Юрист2. Цветанка Матева – Гл. специалист „Общинска собственост“ 3. Даниела Стоянова – Гл. специалист […]

28апр.

Дезакаризация на зелените площи

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че […]

25апр.

Великденски празничен концерт – 01 май 2021 г. от 18:00 ч. в Летният театър

Уважаеми, жители и гости на община Хисаря,Сдружение „Петнадесет лалета“, съвместно с общинска администрация Хисаря, организира Великденски празничен концерт.Събитието ще се проведе на 01 май 2021 г. от 18:00 ч. в Летният театър в града. За вашето празнично настроение ще се погрижат талантливите деца на […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...