12окт.

Вътрешни правила за използване и съхранение на печатите, неразделна част от Заповедта

12окт.

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител

10сеп.

Вътрешни правила за управление на измененията в информационните и комуникационните системи

10сеп.

Политика за взаимоотношенията с трети страни в Общинска администрация Хисаря

13авг.

Вътрешни правила за класификация на информацията на Общинска администрация Хисаря

13авг.

Политика за мрежова информационна сигурност

04авг.

Правилник за вътрешния трудов ред

28май

Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена инфирация

16май

Харта на клиента

ПРАВО НА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ/Европейски кодекс за добро поведение на администрацията/ Всеки човек има право да получи от институциите и органите на Съюза справедливо, безпристрастно и в разумен срок административно обслужване. 1. Това право включва:– правото на всеки човек да бъде изслушан, преди срещу […]

11май

Вътрешни правила за прилагане на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и процедиране при констатиране на нарушения в Община Хисаря

05май

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения от Общинска администрация Хисаря

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...