25май

Решения взети с Протокол № 34 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 17.05.2022 г.

11май

Дневен ред за  заседанието на Общински съвет Хисаря на 17.05.2022 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветХисаря, неговите комисии и […]

27апр.

Решения взети с Протокол № 33 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 19.04.2022 г.

14апр.

Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 19.04.2022 г.

Изх. № 14013.04.2022 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински […]

30мар.

Решения взети с Протокол № 32 на извънредно заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 22.03.2022 г.

17мар.

Дневен ред за дистанционно, присъствено заседание на 22.03.2022 год. от 13.00

Изх. № 98 16.03.2022 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите […]

09мар.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост се разработва и приема от Общински съвет град Хисаря в съответствие с разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).Настоящата програма е отворена и може да бъде актуализирана през настоящата 2022 година, като […]

08мар.

Решения взети с Протокол № 31 на извънредно заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 22.02.2022 г.

18фев.

Извънредно ОНЛАЙН заседание на 22.02.2022 год. от 18.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с […]

03фев.

Отчет на Общински съвет Хисаря за II полугодие на 2021 г.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и неговите […]

24ян.

Решения, взети с Протокол N 30 на заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 18.01.2022 г.

Протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, състояло се на 18.01.2022 год.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.