17ян.

Дневен ред за дистанционно, присъствено заседание на 18.01.2022 год. от 13.00 часа на Общински съвет Хисаря

Дневен ред за дистанционно, присъствено заседание на 18.01.2022 год. от 13.00 часа 1. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-П-356/16.12.2021 г. от Пенчо Тодоров Шапков, Даниела Тинкова Карапеткова и Ива Златанова Ботева чрез пълномощник Пенчо Тодоров Шапков за допускане на изработване на ПУП – […]

05ян.

Годишен план за работа на общинския съвет през 2022 г.

Приет с Решение № 490, взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 14.12.2021 г. Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му […]

19авг.

Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 19.01.2021 г. до 22.06.2021 г.

04фев.

Отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии за периода 21.07.2020 г. ДО 15.12.2020 г.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и неговите […]

08ян.

Годишен план за работа на общинския съвет през 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАНЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2021 г. Приет с Решение № 274, взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет Хисаря, състояло се на 15.12.2020 г. Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността […]

17ное.

Онлайн заседание на 17.11.2020 год. от 13.00 часа

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.