03авг.

Конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“

дата: 08,09,2021 г. ПРОТОКОЛ № 4 От II етап на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Общинска собственост“ дата: 03.09.2021 г. Протокол от заседание на комисия за подбор и назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Общинска собственост” […]

28юли

Касиер – паркиране към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт

Месторабота Хисаря, ул. “Димитър Благоев” №9; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 650 BGN (Бруто) Касиер – паркиране към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт   ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Работи с мобилните устройства за SMS паркиране.2. Подава заявки за поставяне на скоби за не таксувани МПС.3. […]

28юли

Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт

Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време;  Заплата 715 BGN (Бруто) Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт   ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Изпълнява спомагателни работи при изпълнение на улични настилки- основен калдъръм, баластрена, трошено-каменна настилка, асфалтова и бетонна. Разваля всички видове настилки, сортира […]

28юли

Техник електрически системи към ОП ”Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”

Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 770 BGN (Бруто) Техник електрически системи към ОП ”Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Поддържа улично и парково осветление-подмяна на ел. крушки, кабели, дросели, трансформатори, АП и други в района на гр. Хисаря и Община Хисаря.2. […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...