09ное.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГРАД ХИСАРЯ

                                                             ОБЯВЛЕНИЕ             На основание на чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5  от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, […]

07мар.

Резултат от първи етап на конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН Хисаря

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Днес, 07. 03. 2022г.  от  14:30 часа, в сградата на Общинска администрация Хисаря се проведе първият етап –  „подбор по документи” от обявения със Заповед № РД – 05 – 150 / 22. 02. 2022г. […]

17фев.

Резултати от провеждането на втори етап – „събеседване с допуснатите кандидати” на обявен конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН – Хисаря

Днес, 10.02.2022г. от 14:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря се проведе втори етап „събеседване с допуснатите кандидати” от обявения със Заповед № РД – 05 – 60 / 25.01.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната […]

03фев.

Конкурс за обществени възпитатели – Етап втори “СЪБЕСЕДВАНЕ”

Днес, 03.02.2022г. от 14:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря се проведе първият етап – „подбор по документи” от обявения със Заповед № РД – 05 – 60 / 25.01.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната […]

03авг.

Конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“

дата: 08,09,2021 г. ПРОТОКОЛ № 4 От II етап на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Общинска собственост“ дата: 03.09.2021 г. Протокол от заседание на комисия за подбор и назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Общинска собственост” […]

28юли

Касиер – паркиране към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт

Месторабота Хисаря, ул. “Димитър Благоев” №9; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 650 BGN (Бруто) Касиер – паркиране към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт   ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Работи с мобилните устройства за SMS паркиране.2. Подава заявки за поставяне на скоби за не таксувани МПС.3. […]

28юли

Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт

Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време;  Заплата 715 BGN (Бруто) Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт   ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Изпълнява спомагателни работи при изпълнение на улични настилки- основен калдъръм, баластрена, трошено-каменна настилка, асфалтова и бетонна. Разваля всички видове настилки, сортира […]

28юли

Техник електрически системи към ОП ”Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”

Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 770 BGN (Бруто) Техник електрически системи към ОП ”Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Поддържа улично и парково осветление-подмяна на ел. крушки, кабели, дросели, трансформатори, АП и други в района на гр. Хисаря и Община Хисаря.2. […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.