27мар.

Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 819, взето с Протокол № 84/29.08.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 16, взето с протокол № 5/06.02.2020 […]

27мар.

Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в У ПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, взето с протокол № 84 от 29.08.2019 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, Решение № 15, взето с […]

27мар.

ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод РЕ-HD Ф 90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, взето с Протокол № 84/29.08.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 14, взето с протокол № 5/06.02.2020 […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...