05ное.

Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø90 в Красновски минерални бани

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ, Общински съвет взе следното РЕШЕНИЕ: Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за питейна вода от […]

05ное.

Парцеларен план за трасе на водопровод за минерална вода Ø40 започва от находище „Красново“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ, Общински съвет взе следното РЕШЕНИЕ: Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод за минерална вода Ø40 започва […]

05ное.

Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет  взе следното РЕШЕНИЕ: Дава съгласие за преминаване на трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД […]

06окт.

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец

Изх № 08-00-249/06.10.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ             Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 405, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 kV […]

06окт.

Парцеларен план за трасе на уличен

Изх № 08-00-248/06.10.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ             Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод […]

06окт.

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец

Изх № 08-00-247/06.10.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ             Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 406, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрена ПУП-Парцеларен план и План – схема на напорен довеждащ […]

06окт.

Дестилерия за етерично маслени култури

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение№ 407 от 07.09.2021 г. Общински съвет – гр. Хисаря одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на канал HDPE Ф500 за канализация смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция […]

26сеп.

Парцеларен план за трасе на уличен водопровод Ø90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø125, преминаващ през ПИ 68967.53.247 и ПИ 68967.37.85

Изх № 08-00-236/24.09.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод Ø90 […]

26сеп.

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец

Изх № 08-00-238/24.09.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 406, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план и План – схема на напорен довеждащ водопровод […]

26сеп.

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец

Изх № 08-00-239/24.09.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 405, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 kV за […]

27авг.

Проект за ПУП-ПЗ за 68967.62.95, местност “Исаците”, по КККР на землище с. Старо Железаре

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед  № РД-05-460/25.05.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Становище от ОД „Земеделие” № ПО-12-13-1/19.03.2021 г., Решение № 101, взето с Протокол № 25/26.08.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.