20юни
0

Дезакаризация и дезинсекция на зелените площи в Хисаря

СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и […]

23май
0

ПРАЗНИЦИ НА ГРАД ХИСАРЯ ПРОГРАМА 06.06 – 19.06.2017 г.

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 30 – 31 МАЙ И МЕСЕЦ ЮНИ 2017 г. 30.05.  ( вторник ),   Читалище „Ив.Вазов“  19.30 ч. – Премиера на  пиесата „Една калория нежност”-        Театрален състав „Театър без диплома” при НЧ „Иван  Вазов –1904”, гр. Хисаря 31.05.  ( […]

17май
0

Дезакаризация и дезинсекция на зелените площи в Хисаря

СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите […]

31мар.
0

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-75/31.03.2017 г. Общинска администрация гр. Хисаря на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на Договор АСД-14-7/15.12.2016 г. за изработване на планове по § 4к, ал. 1 […]

15мар.
0

Общ устройствен план – община ХИСАРЯ

Общ устройствен план  – община ХИСАРЯ

06мар.
0

МЕРИ ,ПАСИЩА И ЛИВАДИ – 2017

МЕРИ ,ПАСИЩА И ЛИВАДИ – 2017 – OБЩИНА ХИСАРЯ Изтегли  пълният файл от тук :            

28февр.
0

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ХИСАРЯ

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, уведомяваме Ви, че на 1 март (сряда) и на 2 март – (четвъртък)  2017 г. в часовете между 8:00ч. и 17:00ч. ще бъде спряно подаването на питейна вода в следните квартали:   Квартал № 74, между булевард „Генерал […]

28февр.
0

ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ

афиш 03.03.17             УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЕТИ МАРТ   ОБЩИНА ХИСАРЯ  ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ  ДА ВЗЕМЕТЕ  УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА  ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО  На 2-ри март 2017 г.  17.30 ч. Шествие от Паметника […]

24февр.
0

Втора работна среща с младите хора в община Хисаря

  След проведена успешна среща с младежи от град Хисаря на тема: „Проучване на нуждите и интересите на младите хора в град Хисаря.“ на 01.02.2017г., Община Хисаря, МКБППМН и екипът на Младежки център Пловдив  канят всички младежи на възраст от 15 до 29 години да […]

07февр.
0

Конкурс за Директор на детска градина “Пинокио” град Хисаря

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на Директор на Детска градина „Пинокио”  Общинска администрация гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, на основание чл.90  и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал.3 и ал. 5 от Закон за […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup