07авг.

Съобщение

Във връзка с условията и реда за прилагане на Наредба № 15 от 08.04.2015г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отряване и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите на общината, […]

03авг.

Съобщение по чл. 61, ал.3 от АПК

Съобщение до “МАР ГРУП 2016” ООД за издаване на Заповед № РД – 05 – 446/23.07.2018г. на Кмета на Община Хисаря. Съобщение

02авг.

ОБЯВА

О Б Я В А              ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; […]

05юли

ОБЯВА

      ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 ОТ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ППЗСПЗЗ И ВЪЗМОЖНОСТ […]

04юли

 ОБЯВЛЕНИЕ                 На 16.08.2018г. от 10:00 часа в Кметството в с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив,  Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще проведе изнесена приемна.             По време на изнесената приемна всеки един земеделски стопанин ще може на място да получи […]

13юни

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-169/13.06.2017 г

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-169/13.06.2017 г Общинска администрация гр. Хисаря на основание на § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № […]

11юни

Важно съобщение!

Съобщение за забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци Периодът от 01 април до 31 октомври 2018 г. е обявен за пожароопасен, съгласно Заповед № РД-119/08.03.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. В тази връзка  Общинска администрация Хисаря уведомява, че […]

06юни

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

  ПОРАДИ ЛОШИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ОТКРИВАНЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ НА ГРАДА ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ГОЛЯМА ЗАЛА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” ОТ 20Ч.

28май

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и […]

18апр.

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и […]

02апр.

Атракция за децата през пролетната ваканция в Археологически музей гр Хисаря

Археологически музей гр. Хисаря оргаанизира през пролетната ваканция на 3 и 4 април стрелба с лък и снимки за спомен с антични бойни доспехи.  Децата ще играят заедно с нашите аниматори на античните настолни игри “Лисицата и гъските” и “Армия 9”   Повече информация […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.