І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите вътрешни правила регламентират организацията на дейността по приемане и отчитане на сигнали, жалби и препоръки от граждани и юридически лица в Община Хисаря.Чл. 2. Дейностите по настоящите правила включват: приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани […]