Дневен център за стари хора  – Хисаря  предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности на възрастните хора , както и на потребностите от организация на свободното време , на личните и социални контакти.

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, създават условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

Основните цели в дневния център за стари хора са:

– подобряване качеството на живот на старите хора

-гарантиране равноправното положение на възрастните хора

-преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора.

-създаване на възможност за инициативност и реализация в обществото , съобразно възможностите на старите хора.

-създаване на условия на възрастните хора да продължават да оказват активна подкрепа на обществото.

За постигане на тези цели в дневния център за стари хора се организират следните мероприятия:

–   организиране на хранене – един път на ден

–   провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми

–   организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми

–   организиране на занимания по интереси

–   подпомагане извършването на административни услуги

–   организиране на съвместни мероприятия с  други институции, неправителствени организации /честване на празници, екскурзии, спортни празници, срещи с интересни личности и др./

–    здравна профилактика- периодично

измерване на пулс, кръвно налягане , кръвна захар и тегло на потребителите на социалната услуга. .

–     Лицата ,желаещи да ползват социалната услуга в центъра заплащат месечна такса в размер, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги.

 Контакти:

Управител ДЦСХ гр. Хисаря Стоянка Календерска 0337/6 22 10 0884255515


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.