Дневен център за стари хора  – Хисаря  предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности на възрастните хора , както и на потребностите от организация на свободното време , на личните и социални контакти.

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, създават условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

Основните цели в дневния център за стари хора са:

– подобряване качеството на живот на старите хора

-гарантиране равноправното положение на възрастните хора

-преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора.

-създаване на възможност за инициативност и реализация в обществото , съобразно възможностите на старите хора.

-създаване на условия на възрастните хора да продължават да оказват активна подкрепа на обществото.

За постигане на тези цели в дневния център за стари хора се организират следните мероприятия:

–   организиране на хранене – един път на ден

–   провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми

–   организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми

–   организиране на занимания по интереси

–   подпомагане извършването на административни услуги

–   организиране на съвместни мероприятия с  други институции, неправителствени организации /честване на празници, екскурзии, спортни празници, срещи с интересни личности и др./

–    здравна профилактика- периодично

измерване на пулс, кръвно налягане , кръвна захар и тегло на потребителите на социалната услуга. .

–     Лицата ,желаещи да ползват социалната услуга в центъра заплащат месечна такса в размер, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги.

 Контакти:

Управител ДЦСХ гр. Хисаря Стоянка Календерска 0337/6 22 10 0884255515


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...