28юли
0

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ В ДЕЙСТВАЩИЯ ГРАФИК НА ВЛАКОВЕТЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ В ДЕЙСТВАЩИЯ ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ   В сила от 27.07.2016 г. до 14.09.2016 г. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД прави временни промени в движението на пътническите влакове. Промените са наложени от затрудненията, които дружеството изпитва поради липса на […]

28юли
0

Съобщение – Отваряне на ценови оферти изх номер:91-00-64/28.07.2016

Съобщение Отваряне на ценови оферти  изх номер:91-00-64/28.07.2016 Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в населени места на територията на Община Хисаря, с цел кандидатстване на Община Хисаря по програми, финансирани със средства от европейския […]

20юли
0

Община Хисаря на гости в град Еани, община Козани

Община Хисаря участва в Дни на приятелството в град Еани община Казани. Проведе се среща с ръководствата на Общините Козани, Хисаря и Алексинац в присъствието на Генералния консул на Република България в град Солун- г-н Владимир Писанчев. На срещата бяха набелязани мероприятия за бъдещо […]

20юли
0

Отваряне на цени – Доставка на нетна активна ел.енергия

Доставка на нетна активна ел.енергия от Изпълнител,Кординатор на стандартна балансираща група за НН със пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемането на разходите за небаланси за обекти на Община Хисаря

19юли
0

Събор в село Михилци

Уважаеми граждани и гости на община Хисаря, Кметство с. Михилци организира на 06.08.2016г. (събота) традиционен събор в чест на “Св. Богодородица” при следната програма: 18.00 часа- Откриване на събора. 18.30 часа- Концерт на фолклорните групи при читалищата в кв. Веригово и с. Михилци. 19.00 […]

15юли
0

Бюро по труда марица – пловдив – Обявява :

12юли
0

СЪОБЩЕНИЕ -относно отваряне на ценови оферти

Изх. № 08-00-151/12.07.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ относно отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Хисаря, с цел кандидатстване на Община Хисаря по […]

12юли
0

Родителска среща “Лятна академия за децата на Хисаря”

   Скъпи родители,    По традиция и във връзка с предстоящата “Лятна академия за децата на Хисаря” организираме родителска среща на 13.07.2016 г. (сряда) от 17:30 часа в сградата на Общинска администрация град Хисаря на адрес бул. “Генерал Гурко” № 14, заседателна зала на […]

06юли
0

Обявление 08-00-147/05.07.2016

Открита процедура за изменение на Разрешително за водовземане  от повърхностен воден обект -язовир  ,,Дренака ” с.Кръстевич Свали от тук 

01юли
0

Лятна академия за децата на Хисаря 2016г.

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦАТА НА ХИСАРЯ 2016т. НАПРАВЛЕНИЕ „ ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ” 1-ВО НИВО № Име Фамилия 1 Стилян Вълевски 2 Петър Кабакчиев 3 Десислава Кабакчиева 4 Весела Матева 5 Иван Иванов 6 Краси Койчева 7 Цветелина Тонова […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup