30авг.
0

В Хисаря стартират обучения по метода “Връстници обучават връстници”

Обучения по метода „Връстници обучават връстници“ продължават и през новата учебна 2016/2017г. в училищата в община Хисаря. Кампанията се провежда за втора поредна година в общината и се очаква с голям интерес. Нека припомним, че през лятото Местната комисия за борба срещу противообществените прояви […]

29авг.
0

Кампания „ЗАЕДНО ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” продължава и през 2017г.

„ЗАЕДНО ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” – под това мото  за трета поредна година в община Хисаря стартира кампания, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  /МКБППН/съвместно с ЦОП Хисаря, РУ на МВР Хисаря, ЧОСР Хисаря  в подкрепа на […]

29авг.
0

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПА „АУГУСТА”

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПА „АУГУСТА” За шеста поредна година община Хисаря ще бъде домакин на състезание по ориентиране, организирано от ДФО и спортни клубове. То ще се проведе на два етапа: първият етап на 01.09. ще предложи на състезателите надпревара по нов маршрут в м.Дюлите […]

29авг.
0

Има смисъл” – интернет кампания на ЕКОПАК България за разделно събиране на отпадъци и опаковки

“Има смисъл” – интернет кампания на ЕКОПАК България за разделно събиране на отпадъци и опаковки ————————————————————————————- Информация  Белослава показва как събира отпадъците си у дома! Eмил Чолаков по следите на отпадъците от стъкло! Eмил Чолаков по следите на отпадъците от пластмаса! Eмил Чолаков по […]

26авг.
0

МИГ-ХИСАРЯ

Миг-Хисаря —– > ЛИНК Категория – НОВИНИ—>МИГ-ХИСАРЯ

26авг.
0

„Български събор – Хайдут Генчо” – 2, 3 и 4 септември 2016 г.

„Български събор – Хайдут Генчо” 2, 3 и 4 септември 2016 г. гр. Хисаря, кв. „Момина баня“, местността „Дюлите”   П Р О Г Р А М А   2-ри септември 2016 г. (петък) 17,00 ч. Начало на събора; Местни групи от Хисаря; ФГ […]

18авг.
0

Обявление относно ” Реконструкция на Колонада и Водопиен павилион “

08авг.
0

На 11.08.2016 г. ще бъде извършена дезакаризация и дезинсекция на зелените площи.

  СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението […]

08авг.
0

О Б Я В Л Е Н И Е – Разрешително за водовземане от минерални води

08авг.
0

Стартира изготвянето на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Хисаря

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” Стартира изготвянето на Стратегия за водено от общностите […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup