30сеп.
0

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИ – ВАЖНО !!!

28сеп.
0

ОСТЕОПОРОЗА – КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ

   ОСТЕОПОРОЗА –  КОМПЛЕКСНИ  ПРЕГЛЕДИ   СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ                        \Д-р Луканов\ 1.ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ  С   АМЕРИКАНСКИ     УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ   –   ‘ACHILLES EXPRESS’ Резултатът е сравним с рентгеновите остеоденситометри!     2.Консултация и препоръки за профилактика и лечение на заболяването  остеопороза!                                                /цена – […]

28сеп.
0

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ – НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2016

21сеп.
0

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИ !!!

21сеп.
0

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХИСАРЯ

                   

21сеп.
0

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – за провеждане на референдум и избиране на президен/вицепрезидент – 06.11.2016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори […]

20сеп.
0

Запитване ! – изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

Запитване за оферта Приложения :

15сеп.
0

МИЛИ ДЕЦА, СКЪПИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ДОБЪР ЧАС!

Днес, 15.09.2016 г., Кметът на Община Хисаря инж. Пенка Дойкова откри началото на учебната година в СУ „Христо Смирненски“, а Заместник Кмета Тони Илиева и Главен експерт „Образование” Величка Костова откриха началото на учебната година в Основните училища „Климент Охридски” и „Васил Левски”. Те […]

15сеп.
0

ОБЯВА на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

ОБЯВА на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив   В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на представените споразумения […]

15сеп.
0

ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016г. -СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СТАДИОН «КРЕПОСТ», ГР. ХИСАРЯ

ОБЩИНА ХИСАРЯ  ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016г.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СТАДИОН «КРЕПОСТ», ГР. ХИСАРЯ   24.09.2016г    Крепост /Хисаря/ – Реал /Пловдив/ Детско-юношеска школа Начален час – 10.30ч. Вход – свободен 25.09.2016г.    Левски /Карлово/ – Созопол мъже Начален час – 17.00ч. 30.09.2016г. […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup