31окт.
0

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Уважаеми просветни и културни дейци, Уважаеми съграждани, За мен е чест да Ви поздравя с Деня на народните будители! На тази дата изразяваме своята благодарност към създателите и пазителите на нашата духовност и българско самосъзнание! Благодарение на тях нашият народ е запазил […]

31окт.
0

Ученическите игри 2016/2017г

На 28.10.2016г., петък на градски стадион „Крепост” Хисаря се проведе Общинско футболно първенство, час от ученическите игри 2016/2017г. Участниците бяха децата от училищата в община Хисаря, на възраст между 12 и 14 години.Жребият отреди в първата среща да игр аят отборите на ОУ”Климент Охридски” […]

28окт.
0

Заповед РД-05-656/27.10.2016

26окт.
0

Списък на заличените лица в изборите за президент и вицепрезидент

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

26окт.
0

Списък на заличени лица за произвеждане на национален референдум

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

22окт.
0

Заповед РД-05-651/21.10.2016

21окт.
0

До Ръковдствата на партии – Изх.Номер 43/22.10.2016

14окт.
0

Пречистване и дезинфекция на водата – хлориране

Уважаеми граждани и гости на гр. Хисаря, поради дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа на територията на град Хисаря и кварталите,   на 18, 19 и 20 октомври 2016г. ВОДАТА  в гр. Хисаря и кварталите, няма да бъде годна за пиене!!! По време на дезинфекцията няма […]

14окт.
0

Заповед рд-05-633 гр.Хисаря 14.10.2016

07окт.
0

Да дадем шанс за ЖИВОТ – като дарим кръв!

           Да дадем шанс за ЖИВОТ – като дарим кръв! Община Хисаря съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 14 и 17 октомври 2016г. от 9.00ч. до 12.30 часа. в двора на Община Хисаря […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup