25Ное.
0

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – гроздоберна кампания 2016г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с гроздоберната кампания 2016г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2016г. Към нея се прилага […]

09Ное.
0

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА на 13 ноември 2016 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

07Ное.
0

ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016г.-ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СТАДИОН КРЕПОСТ

ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРОГРАМА  ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016г.   СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СТАДИОН «КРЕПОСТ», ГР. ХИСАРЯ   04.11.2016г.    ФК”Левски” гр.Карлово – ФК”Оборище”- гр. Панагюрище мъже Начален час – 14.30ч. 12.11.2016г    ФК”Хисаря – 2013” гр. Хисаря – ФК”Асеновец”- гр. Асеновград Детско-юношеска школа Начален […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup