30май

Започна записването за “Лятна академия за децата на Хисаря” 2018г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА, С цел уплътняване свободното време на подрастващите през летния период, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Хисаря организира „Лятна академия за децата на Хисаря“  за периода от 09-ти до 20-ти юли 2018г., която ще […]

28май

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и […]

23май

KАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ – 31 МАЙ И М.ЮНИ 2018Г.

Изтегли в pdf  формат програмата : ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНА -ХИСАРЯ   06.06.2018г.       20.00ч. – Откриване на Празниците на град Хисаря Концерт на талантливите деца на Хисаря „Златните песни от Златния Орфей и още нещо.“ Празнична заря – Летен театър 07.06. 2018г.      Пристигане […]

21май

Празника на детето – 1-ви юни

За поредна година Комплекс за винен и СПА туризъм „Старосел“ ще отпразнува „Празника на детето“ – 01.06.18г. С голямо удоволствие поднасяме покана на децата от училища и детски градини в община Хисаря. Подготвили сме разнообразна програма и активности. Събитието ще започне в 16:00ч. Ще […]

18май

ФОЛКЛОРНОТО СЪБИТИЕ НА 2018 „БЪЛГАРСКИ СЪБОР ХАЙДУТ ГЕНЧО“ 22.06. – 24.06.2018Г. ПРОГРАМА

БЪЛГАРСКИ СЪБОР „ХАЙДУТ ГЕНЧО“- 22.06. – 24.06.2018Г. Задължително облекло за гости и участници –НАРОДНА НОСИЯ Място на провеждане: ГР.ХИСАРЯ, КВ.МОМИНА БАНЯ МЕСТНОСТТА: „ДЮЛИТЕ“ ОРГАНИЗАТОРИ 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.