27юни

ПОКАНА

  УВАЖАЕМИ ГОСТИ И СЪГРАЖДАНИ , ОБЩИНА ХИСАРЯ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ПРАЗНИЧЕН ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ НА 29.06.2018г. ОТ 20:00ч. В ЛЕТЕН ТЕАТЪР – ГРАД ХИСАРЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАДИЦИОННИТЕ ДНИ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО. КОНЦЕРТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ С УЧАСТИЕТО НА ФОЛКЛОРНИ СЪСТАВИ ОТ […]

21юни

КОНЦЕРТ “СПОМЕНИ ЗА БЪДЕЩЕ”

Уважаеми гости и граждани на община Хисаря, Областен информационен център Пловдив, Община Хисаря и Община Пловдив  ви канят на празничен концерт “Спомени за бъдеще” песни от 60-те, 70-те и 80-те  с участието на Шекерова LIVE BAND .   25.06.2018г. 19.30ч. Летен театър град Хисаря. […]

13юни

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-169/13.06.2017 г

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-169/13.06.2017 г Общинска администрация гр. Хисаря на основание на § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № […]

11юни

Важно съобщение!

Съобщение за забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци Периодът от 01 април до 31 октомври 2018 г. е обявен за пожароопасен, съгласно Заповед № РД-119/08.03.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. В тази връзка  Общинска администрация Хисаря уведомява, че […]

06юни

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

  ПОРАДИ ЛОШИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ОТКРИВАНЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ НА ГРАДА ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ГОЛЯМА ЗАЛА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” ОТ 20Ч.

05юни

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на Съвета на децата.

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на Съвет на децата.  Той е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и включва представители на млади хора на възраст до 18 години от всяка административна област и на деца […]

05юни