31авг.

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ  Ръководството на Общинска администрация град Хисаря, призовава Всички граждани и гости на град Хисаря, на 15.09.2018г. ЗАЕДНО да се включим активно в Кампанията: Нека Всички ЗАЕДНО да направим света около нас ПО- ЧИСТ, ПО- УЮТЕН и ПО- ЗЕЛЕН! Да […]

30авг.

Стартират танцови анимации и игри за децата на Хисаря

Уважаеми родители и деца, поради големия интерес към танцовата анимация, която представихме в “Лятна академия за децата на Хисаря”, с одобрението и съдействието на Кмета на община Хисаря и МКБППМН Хисаря,  от  30.08.2018г. до 15.09.2018г. от 19ч. до 20ч. всеки ден без събота и неделя […]

28авг.

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ КЛУБ “ИНОВАТОР” ХИСАРЯ- ДЕЙНОСТ, ЦЕЛ, МИСИЯ, ВИЗИЯ

Целта на ОМКИ е да задоволява потребностите на младите хора, свързани с: Приобщаване на младите хора в обществения живот без каквито и да било различия като раса, цвят на кожата, пол, език, религия.  Да работи като консултативна група в Общинска администрация по проблемите на […]

22авг.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2017 Г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 31.08.2018 година от 14,00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща […]

10авг.

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37В, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 Г.     КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС Антоанета Арнаудова Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив           Нанко Шейретов Хисаря с. Михилци […]

07авг.

Съобщение

Във връзка с условията и реда за прилагане на Наредба № 15 от 08.04.2015г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отряване и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите на общината, […]

03авг.

Съобщение по чл. 61, ал.3 от АПК

Съобщение до “МАР ГРУП 2016” ООД за издаване на Заповед № РД – 05 – 446/23.07.2018г. на Кмета на Община Хисаря. Съобщение

02авг.

ОБЯВА

О Б Я В А              ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.