31окт.

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

  Уважаеми учители, уважаеми дейци на просветата и културата, уважаеми съграждани,              На 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция, пред онези творци, които успяха да пренесат огъня на българския […]

21окт.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ Община Хисаря уведомява жителите на гр. Хисаря, че стартира изпълнението на договор за «Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Никола Вапцаров” в участъка между Републикански път III-642 и улица „Васил Левски“ (между осови точки 87- […]

15окт.

КАМПАНИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА ПО ПОВОД 18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

    „Интернет отваря много врати за трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация. Ти можеш да ги затвориш! “ В ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА ПО ПОВОД 18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА […]

12окт.

ЗАПОВЕД И ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

ВАЖНО !!! ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗАПОВЕД РД-05-567 – 12.10.2019

11окт.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА В ХИСАРЯ

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, поради дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа на територията на гр. Хисаря и кварталите на 15 и 16 октомври 2019 г. водата ще бъде хлорирана и негодна за пиене. Водоподаването няма да бъде спряно!

01окт.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Ува 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.