31авг.

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Хисаря“ продължава до края на м. октомври 2020.

Целевата програма “Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.” в община Хисаря се удължава до 31.10.2020 г. Общата продължителност на проекта е 126 работни дни. Броят на потребителите се запазва на 170. Общият размер на средства е 62 118.00 лева. […]

20авг.

Изготвени са проекти на картите на масивите за ползване с.Черничево; с.Михилци; с. Мало Крушево; с.Ново Железаре; с. Кръстевич; с. Беловица; с. Старо Железаре и с. Мътеница

на Комисията по чл.37в, ал.1, от ЗСПЗЗ за област Пловдив В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на представените проекти за разпределение […]

17авг.

Шахът на площад “Еани” отново радва гражданите и гостите на град Хисаря

Уважаеми граждани, скъпи гости на гр. Хисаря, с радост ви информираме, че шахът на площад „Еани“ е реновиран и може да му се насладите . От както е създаден, предизвиква множество положителни емоции и поводи за усмивки, както при малки, така и при големи. […]

14авг.

Задължително носене на маски на масови мероприятия с публичен характер

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с извънредната епидемична обстановка, в изпълнение на Решение № РД-20-119 от 12.08.2020г. на Областния кризисен щаб, сформиран със заповед № РД-20-112/09.07.2020г. на областен управител на област Пловдив и с цел предотвратяване разпространението […]

13авг.

Вътрешни правила за класификация на информацията на Общинска администрация Хисаря

13авг.

Политика за мрежова информационна сигурност

12авг.

13.08.2020 г. – ще бъде извършена дезакаризация и дезинсекция на зелените площи

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите на […]

12авг.

График на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ – споразумения/разпределения -2020-2021 стопанска година

05авг.

Публичен явен търг за продажба и демонтаж на метална конструкция в с. Красново

ОБЩИНА ХИСАРЯ,  в изпълнение Решение № 147/23.06.2020 г., на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-552/27.07.2020 г. на Кмена на Община Хисаря ще проведе на 18.08.2020 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14, публичен явен търг за […]

04авг.

Правилник за вътрешния трудов ред

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.