30ян.

Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

На основание Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка със срока на обявената извънредна епидемична обстановка Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането напротивоепидемични мерки в работните помещения, както следва:а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1;б) недопускане до […]

30ян.

Удължава се срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря до 30.04.2021 г.

На основание Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка със срока на обявената извънредна епидемична обстановка НАРЕЖДАМ: Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска […]

23ян.

Авариен ремонт на железния път и прелезната настилка в село Черничево

Уведомяваме Ви, че от 09,00 часа до 15.30 часа на дати 26.01.2021 г., 27.01.2021 г. и 28.01.2021 година ще бъде извършен авариен ремонт на железния път и прелезната настилка в обсега на железопътен прелез на в село Черничево, ул. „Стойчо Дамянов“, община Хисаря. По […]

22ян.

Община Хисаря стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Хисаря в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ […]

14ян.

Разрешаване проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за трасе на кабелна линия НН

Заповед № РД-05-837/01.12.2020 г. за разрешаване проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива  (КПИИ) за трасе на кабелна линия НН за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски […]

14ян.

Решение № 259/15.12.2020 г. за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на устройствената зона и за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции

Решение № 259/15.12.2020 г. за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на устройствената зона и за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции за имоти с идентификатори:  77270.3.908, 77270.3.987; 77270.6.15, 77270.6.16; 77270.182.58, 77270.182.59, 77270.182.60, 77270.182.61, 77270.182.62, 77270.182.63, 77270.182.64, […]

13ян.

Декларацията за облагане с туристически данък вече може да се подава електронно

От 4 януари 2021г.  може да се подава електронна Декларация за облагане с туристически данък към община Хисаря . Услугата е достъпна за потребителите през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, в раздел „Данъци и такси за гражданите“-„Местни […]

08ян.

Информация за Пчеларите.”Предоставяме на вниманието на всички пчелари синтезирана информация, изготвена съвместно с БАБХ, относно правилното използване на Ветеринарномедицинските продукти в пчеларството.”

08ян.

Годишен план за работа на общинския съвет през 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАНЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2021 г. Приет с Решение № 274, взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет Хисаря, състояло се на 15.12.2020 г. Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността […]

01ян.

Търгове до 2020 г.

Архив на документи за минали търгове до 2020 г.

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.