30ян.
0

Решение № ПВ -2-ЕО/2017

 

27ян.
0

Конкурс за Обществени възпитатели към МКБППМН

МЕСТНА  КОМИСИЯ  ЗА  БОРБА СРЕЩУ  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ  И  НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  ОБЩИНА  ХИСАРЯ ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за длъжността „обществен възпитател“ за община Хисаря, обл. Пловдив при следните условия:  Изисквания към кандидатите: Да са български граждани, да не са поставени под запрещение […]

23ян.
0

Проучване на нуждите и интересите на младите хора в град Хисаря

Уважаеми младежи на възраст от 15 до 29 години, Община Хисаря, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и Младежки Център град Пловдив ви канят на 01.02.2017 г. /сряда/ от 15.00 часа в хотел Аугуста, зала „Дияна“ на съвместна среща […]

12ян.
1

Обява за свободно работно място в община Хисаря

Главен специалист „Екология и опазване на околната среда” Описание и Изисквания: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Община Хисаря – Общинска администрация Правоотношение – трудово Мин. образователна степен за заемане на длъжността – бакалавър   ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА Главен специалист „Екология и опазване на околната среда” извършва […]

11ян.
0

Удължава се ваканцията на учениците

Уважаеми ученици и родители, дните 12 и 13 януари са обявени за неучебни за училищата на територията на община Хисаря. Всеки Директор на училище е издал заповед за неучебните дни на основание постъпило в Регионалното управление на образованието – Пловдив писмо от Директора на […]

09ян.
0

Удължава се ваканцията в училищата на община Хисаря

  Уважаеми ученици и родители, със Заповед на Кмета на община Хисаря дните 10 и 11 януари 2017г. са обявени за неучебни за училищата на територията на община Хисаря. Учебните занятия ще започнат на 12 януари /четвъртък/.

06ян.
0

Съобщение-„ВиК”ЕООД гр.Пловдив

„ВиК”ЕООД гр.Пловдив уведомява своите абонати, че във връзка с влошаване на метеорологичната обстановка в страната и очакваното драстично понижение на температурите до – 20 градуса по Целзий е необходимо да се предприемат действия по зазимяване на водомерните шахти и откритите водочерпни съоръжения..

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup