13дек.

отваряне на ценови предложения по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Уведомяваме всички заинтересувани лица относно „Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Хисаря в 4 обособени позиции“ Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата по Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3 ще се извърши на 18.12.2017 г. от 10:00 […]

07ное.

Одобрени споразумения за стопанската 2017-2018г на землищата в община Хисаря

Уважаеми съграждани, уведомяваме ви за одобрените споразумения за землищата на град. Хисаря, с. Михилци, с.Черничево, с. Старо с. Железаре, с.Паничери, с. Ново Железаре, с. Мътеница, с. Старосел, с. Красново, с. Кръстевич, с. Беловица и с. Мало Крушево за стопанската 2017-2018г.   Заповеди по чл.37в, ал.4 […]

06ное.

О Б Я В А

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ПАСИЩЕ, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; […]

02ное.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, НАРОДНИ БУДИТЕЛИ!

Уважаеми дейци на просветата и културата! Скъпи съграждани, На 1 ноември отбелязваме деня на народните будители, на всички хора, които с делата си са допринесли за съхранението на духовните ценности и морала на нацията през вековете. Днес се прекланяме пред делата на св. Иван […]

02ное.

ПОКАНА

ПОКАНА   Уважаеми граждани и гости на община Хисаря,           Във връзка с участието на община Хисаря като партньор в проект „Българското председателство на Съвета на ЕС в Европейската година на културното наследство 2018 към предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица […]

13окт.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На 17.10.2017г.(вторник) ще се извърши масивна дезинфекция на група” Хисар”-с. Михилци, град Хисаря, с. Черничево и с. Старо Железаре без спиране на водата. На 17.10.2017г., 18.10.2017г. и 19.10.2017г. водата да не се консумира, поради високото съдържание на хлор.         От […]

13окт.

ОИЦ-Пловдив представя актуални и предстоящи възможности в Хисаря

Анонс_Хисаря На 18.10.2017 г. /сряда/ от 11:00 часа в залата на Общински съвет – Хисаря, гр. Хисаря Областен информационен център – Пловдив ще реализира събитие, на което експертите ще представят актуална информация за възможностите за финансиране на проекти в сферата на образованието и културата, […]

12окт.

Обява-общинска служба земеделие-Хисаря

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, С КОИТО СА ОДОБРЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА […]

05окт.

Да дадем шанс за ЖИВОТ като дарим кръв!

ПРИЗИВ Да дадем шанс за ЖИВОТ като дарим кръв!             Община Хисаря съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 09 и 10 октомври 2017г. от 9.00ч. до 12.30 часа. в залата  на […]

03окт.

 Обява на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

  №3 Обява-ОСЗ ХисаряОбява-ОСЗ Хисаря-1 ОБЯВА  на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив         В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях […]

02окт.

Община Хисаря се включи в Европейския ден на спорта в училище

  На 29.09.2017 година учениците от община Хисаря успешно се включиха в Европейския ден на спорта в училище. В мероприятието участваха СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря, ОУ „Климент Охридски” гр. Хисаря,  ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев” с. Красново. С помощта на […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.