28февр.
0

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ХИСАРЯ

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, уведомяваме Ви, че на 1 март (сряда) и на 2 март – (четвъртък)  2017 г. в часовете между 8:00ч. и 17:00ч. ще бъде спряно подаването на питейна вода в следните квартали:   Квартал № 74, между булевард „Генерал […]

28февр.
0

ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ

афиш 03.03.17             УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЕТИ МАРТ   ОБЩИНА ХИСАРЯ  ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ  ДА ВЗЕМЕТЕ  УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА  ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО  На 2-ри март 2017 г.  17.30 ч. Шествие от Паметника […]

27февр.
0

ЗАПОВЕД РД-05-88/27.02.2017

24февр.
0

Втора работна среща с младите хора в община Хисаря

  След проведена успешна среща с младежи от град Хисаря на тема: „Проучване на нуждите и интересите на младите хора в град Хисаря.“ на 01.02.2017г., Община Хисаря, МКБППМН и екипът на Младежки център Пловдив  канят всички младежи на възраст от 15 до 29 години да […]

23февр.
0

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ Сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ Чрез сайта може: -Да се направи справка по ЕГН или адрес за […]

21февр.
0

Резултати от проведена среща с младите хора на община Хисаря

  Нужди и интереси на младите хора от град Хисаря Работна Група 1 Музикална зала; Театър; Открита сцена; Спортна зала; Младежки клуб; Литературен клуб; Фешън клуб; Лятно кино. Определена като основна нужда от участниците в групата – открита сцена. Работна група 2 Образование – […]

20февр.
0

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО   Институция: ОБЩИНА ХИСАРЯ Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община Хисаря, приета с Решение № 322 на Общински съвет – град Хисаря, взето с Протокол […]

20февр.
0

Информационна среща на ОИЦ – Пловдив

Информационна среща на ОИЦ – Пловдив На 24 февруари 2017г. от 11.00 часа в заседателната зала на  община Хисаря, гр. Хисаря, Областен информационен център – Пловдив ще проведе информационна среща, на която екипът на ОИЦ ще представи актуалните и предстоящи през  2017г. възможности за […]

16февр.
0

Резултати от конкурс за Обществен възпитател към МКБППМН Хисаря

Конкурс за Обществен възпитател към МКБППМН община Хисаря  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ЕТАП от конкурсната процедура за длъжност: ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ МКБППМН ХИСАРЯ   С П И С Ъ К  на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за длъжност: ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ МКБППМН ХИСАРЯ Комисията, назначена […]

13февр.
0

РАЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ПО Оперативна Програма за храни

РАЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ПО Оперативна Програма за храни и/ или основно материално подпомагане – план 2016  изпълнявана от БЧК започна от 06.02.2017г. до 28.02.2017г.  В ПУНКТА – Детски санаториум, ул. Иван Вазов, №3 По график : Понеделник – от 8,00ч. – 12,00ч. Вторник       – […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup