27сеп.

Учениците от община Хисаря-участници в “Европейски ден на спорта в училище”.

На 29.09.2017г. (петък), на стадиона в гр. Хисаря, учениците от община Хисаря ще отбележат “Европейски ден на спорта в училище”. Начален час на събитието е 14:30 часа. Европейският ден на спорта в училище е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като […]

26сеп.

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-243/26.09.2017 г.  

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-243/26.09.2017 г.  Общинска администрация гр. Хисаря на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на Договор АСД-14-7/15.12.2016 г. за изработване на планове по § 4к, ал. 1 […]

26сеп.

Европейски фитнес ден! Фитнес зала „България” отваря врати!

Европейски фитнес ден! Фитнес зала “България” отваря врати! За да сме по-здрави, по-гъвкави, по-силни, по-красиви и щастливи ….. Заповядайте на 27.09.2017 г. /сряда/ от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 17:30 ч. до 19:30 ч. във фитнес зала „България”, бул. „Гурко” № 25! […]

26сеп.

Изнесена приемна на областния управител на област Пловдив в Хисаря

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 28.09.2017г. от 14.00ч. в заседателната зала на Общинска администрация град Хисаря ще се проведе изнесена приемна на Областния управител на област Пловдив. На срещата ще  присъстват експерти и представители на държавни институции. Ще се обсъждат най-важните проблеми стоящи […]

21сеп.

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г.

Програма за управление на отпадъците 2017-2020_new Община Хисаря уведомява населението за изработен  Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г. На основание чл. 26, ал. 2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове, във […]

20сеп.

Хисаря се включи в най-мащабната доброволческа кампания в България “Да изчистим Бъл 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.