30окт.

1 ноември

ОБЩИНА ХИСАРЯ ВИ КАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ На 31 октомври 2018 г. 17.00 ч. Празнично шествие в два лъча – от ОУ “Васил Левски“ и от ОУ “Климент Охридски“ и СУ ”Христо Смирненски“ до НЧ ”Иван Вазов […]

30окт.

ДВЕ ДЕЦА СА БЕЗ ДОМ СЛЕД ПОЖАРА В СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ДА ПОМОГНЕМ НА ЕДНА МАЙКА ДА СЕ УСМИХНЕ ОТНОВО

След големия пожар в Хисарското село Старо Железаре възрастна жена, млада майка и две малки деца са без покрив над главата. Кошмарът започна преди няколко вечери, когато вероятно от късо съединение се възпламени пожар. На пепел станаха две къщи и две пристройки към тях. […]

25окт.

” НОВОТО ПРИСТАНИЩЕ ” -ТЕАТЪР БЕЗ ДИПЛОМА ХИСАРЯ

25.10. от 19:30 ч. ,, НОВОТО ПРИСТАНИЩЕ” – ТЕАТЪР БЕЗ ДИПЛОМА, KУЛТУРНО СЪБИТИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ПРИНОСА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ ОТ ХОЛОКОСТА. СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРЦИЯ -ПЛОВДИВ ПО КС 2018. ВХОД СВОБОДЕН!!! ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

25окт.

ДАРЕТЕ КРЪВ, ЗА ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО! КАПКА ПО КАПКА – ЖИВОТ!

ДАРЕТЕ КРЪВ, ЗА ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!  КАПКА ПО КАПКА – ЖИВОТ! Община Хисаря съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на  05 ноември 2018г. от 9.00ч. до 12.30 часа.  пред Читалището в гр. […]

24окт.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОБЩИНА ХИСАРЯ

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.181, чл. 173, ал.4 от Закона за горите                                    ОБЯВЯВА КОНКУРС  За заемане на длъжността „Директор” на Общинско Предприятие  „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря  Кандидатите трябва […]

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.