24сеп.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СПОРТА ЗА ВАС ДЕЦА!

За  поредна година ще се проведе Европейска седмица на спорта и община Хисаря ще вземе активно  участие в партньорство с общински училища, отдел „Просвета” и спортни организации на територията на община Хисаря, арт център  „Приключение” гр. Хисрая и официални гости ВК „Марица” Пловдив – […]

17сеп.

На добър час, ученици!

Поздравителен адрес Днес, 17.09.2018 г., Кметът на Община Хисаря инж. Пенка Дойкова откри началото на учебната година в ОУ „Васил Левски“ град Хисаря, Заместник Кметът Тони Илиева отправи поздрав към учениците, родителите и учителите в СУ „Христо Смирненски”, като поднесе такива и от името […]

14сеп.

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 07 декември 2018 г. е отворен “прозорец” за подаване на проекти по подмярката 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” пo Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по направленията ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ и ЗАНАЯТИ. Подмярката се отнася за всички общини […]

11сеп.

ОБЯВА

на Комисията по чл.37в, ал.1, от ЗСПЗЗ за област Пловдив           В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на представените проекти […]

31авг.

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ  Ръководството на Общинска администрация град Хисаря, призовава Всички граждани и гости на град Хисаря, на 15.09.2018г. ЗАЕДНО да се включим активно в Кампанията: Нека Всички ЗАЕДНО да направим света около нас ПО- ЧИСТ, ПО- УЮТЕН и ПО- ЗЕЛЕН! Да […]

30авг.

Стартират танцови анимации и игри за децата на Хисаря

Уважаеми родители и деца, поради големия интерес към танцовата анимация, която представихме в “Лятна академия за децата на Хисаря”, с одобрението и съдействието на Кмета на община Хисаря и МКБППМН Хисаря,  от  30.08.2018г. до 15.09.2018г. от 19ч. до 20ч. всеки ден без събота и неделя […]

28авг.

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ КЛУБ “ИНОВАТОР” ХИСАРЯ- ДЕЙНОСТ, ЦЕЛ, МИСИЯ, ВИЗИЯ

Целта на ОМКИ е да задоволява потребностите на младите хора, свързани с: Приобщаване на младите хора в обществения живот без каквито и да било различия като раса, цвят на кожата, пол, език, религия.  Да работи като консултативна група в Общинска администрация по проблемите на […]

22авг.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2017 Г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 31.08.2018 година от 14,00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща […]

10авг.

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37В, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 Г.     КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС Антоанета Арнаудова Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив           Нанко Шейретов Хисаря с. Михилци […]

07авг.

Съобщение

Във връзка с условията и реда за прилагане на Наредба № 15 от 08.04.2015г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отряване и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите на общината, […]

03авг.

Съобщение по чл. 61, ал.3 от АПК

Съобщение до “МАР ГРУП 2016” ООД за издаване на Заповед № РД – 05 – 446/23.07.2018г. на Кмета на Община Хисаря. Съобщение