28фев.

Срещата с министър Ангелкова се отлага

Поради спешно свикване на координационен механизъм за проблема с коронавируса, срещата с Министър Ангелкова, която беше предвидена за днес, 28.02.2020г. в хотел “Хисар” се отлага.

27фев.

Разпеделение на пасища, мери и ливади от ОПФ

Мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд. Срок за подаване на заявления 2020г. Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че […]

26фев.

Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА” ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”       Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на […]

21фев.

ДЖУМАЛОВДЕН

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, на 28.02.2020 г. от 18:00 ч. пред НЧ „Иван Вазов 1904” град Хисаря заповядайте да отпразнуваме празника „ДЖУМАЛОВДЕН” – традиционен празник на маскарадните игри. Очакваме Ви!

21фев.

Национален празник на Република България

          УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД ХИСАРЯ, ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЕТИ МАРТ  ОБЩИНА ХИСАРЯ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ На 3-ти март 2020г.  17.30ч. […]

20фев.
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.