УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД ХИСАРЯ, ПО ПОВОД

НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЕТИ МАРТ

 ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ

ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

На 3-ти март 2020г.

 17.30ч. Поднасяне на венци и цветя на паметната плоча  на Ген. Тодор Марков, Паметника на финла 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.