29сеп.

Община Хисаря стартира изграждане на компостираща инсталация

Община Хисаря организира пресконференция по проекта за изграждане на компостираща инсталация Община Хисаря организира пресконференция за представяне на целите и дейностите по проекта за изграждане на компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Тя ще се проведе […]

29сеп.

“Премълчаното… За Стоян Мълчанков”. Инициатива на Сдружение “НАСЛЕДСТВО ХИСАРЯ”

Уважаеми жители и гости на Община Хисаря, имаме удоволствието да ви поканим на представянето на филма “Премълчаното… За Стоян Мълчанков” от Ивайло Шопски. Една инициатива на Сдружение “НАСЛЕДСТВО ХИСАРЯ”, която ще се реализира със съдействието на Общинска администрация Хисаря и НЧ “Иван Вазов 1904” […]

23сеп.

Технически преглед на земеделска и горска техника

Община Хисаря уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че от 01.10.2020г. до 07.10.2020г. ще бъде извършен технически преглед на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника по графика по-долу.

22сеп.

Хисаря отбеляза 112-та годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Хисаря отбеляза 112-та годишнина от обявяването на Независимостта на България. С поднасяне на венци и цветя  пред паметника на загиналите в освободителните войни в кв. Веригово град Хисаря, инж. Найден Павлов-председател на общински съвет град Хисаря, както и представители на Общинска администрация Хисаря, Местната […]

18сеп.

Хисарските вили от 20-те години на миналия век

18сеп.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.