03ное.

План-програма на Общинско горско стопанство гр. Хисаря за добив на дървесина от гори

Р Е Ш Е Н И Е№ 204 Р Е Ш Е Н И Е№ 204 Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. Относно: точка „Седемнадесета“ – Докладна записка относно: Приемане на […]

03ное.

Предоставяне на електронни административни услуги от Община Хисаря и Държавна агенция „Електронно управление“

Уважаеми граждани, Във връзка със създадената епидемиологична обстановка и увеличаващия се брой на заразените с COVID-19 Ви уведомяваме за мерките, които са предприети от Държавна агенция „Електронно управление“ и Община Хисаря с цел ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на гражданите на гише. Председателят […]

02ное.

Изготвени са предварителните регистри на пасища, мери и ливади гр. Хисаря; с. Старосел и с. Паничери

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ –  ГР.ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – «ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ» ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА: ГР. ХИСАРЯ; С. СТАРОСЕЛ И С. ПАНИЧЕРИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.