23дек.

СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ

Във връзка с одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване, сключено по реда на чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ, публикуваме заповед на директора на ОД “Земеделие”, гр. Пловдив

23дек.

Общинска администрация Хисаря – празнично работно време

Общинска администрация Хисаря няма да работи в дните 29, 30, 31 Декември 2020 г.

23дек.

Промяна на въведените противоепидемични мерки до 31.01.2021 г.

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г., Решение № […]

22дек.

За кандидатите за подпомагане по схемите и мерките за плащане на площ през 2020 г.

Предоставяме на вниманието на всички кандидати заповед № РД 09-1023/15.12.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой “Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020г. В срок до 08/01/2021г. включително, земеделските стопани могат да подават възражения по образец.

17дек.

АНКЕТА: План за интегрирано развитие на община Хисаря 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хисаря за периода 2021-2027 г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно […]

08дек.

Проект „Топъл обяд в община Хисаря в условия на пандемията от COVID-19“

ОБЩИНА ХИСАРЯ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19” Община Хисаря обявява прием на документи от кандидат-потребители за социална услуга „топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Хисаря в условия на пандемията от COVID-19“, Операция […]

02дек.

Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. Община Хисаря публикува заповеди и приложения към тях на директора на ОД Земеделие, Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020 – 2021 година по населени места.

Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година Община Хисаря публикува заповеди и приложения към тях на директора на ОД “Земеделие”, Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020 – 2021 година […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.