ОБЩИНА ХИСАРЯ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19”

Община Хисаря обявява прием на документи от кандидат-потребители за социална услуга „топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Хисаря в условия на пандемията от COVID-19“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община.

Приемът на заявления за ползване на услугата „Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря в условия на пандемията от COVID-19“ започва от 09 декември 2020 г.

Заявленията ще се приемат всеки работен ден, от 08:00 до 12:00 часа, в Информационният център на Община Хисаря и в кметствата по населени места.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – 363 лв., хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребност

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – Хисаря.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация или предоставени на хартия от Информационния център на Община Хисаря и от кметствата по населени места.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...