19апр.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Хисаря е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. /ПИРО/. Планът […]

13апр.

Проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 52088.101.397 по КККР на с. Ново Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува шест нови урегулирани поземлени имота и път: УПИ 101.433 – Производствена и складова дейност

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 94-00-Ц-10/25.02.2021 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-Ц-10(1)/16.03.2021 г. от Цвета Хараланова Ковачева, пълномощник на ЗК „Ново Железаре“ с пълномощно рег. […]

13апр.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Ресторант „Орфей“, кв. 19, по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 17, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-С-73/23.02.2021 г. от Стоян Колев Стехов за разрешаване […]

13апр.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО в кв. 19А по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., Решение № 14, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. […]

12апр.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА В ХИСАРЯ

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, Поради дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа, на територията на гр. Хисаря и кварталите, на 13 април 2021 г. / вторник/, водата ще бъде хлорирана и негодна за пиене. Водоподаването няма да бъде спряно!

09апр.

Община Хисаря отбеляза седмицата на гората

През 2021 г. честването на Седмица на гората започна от 5-ти април и се проведе под мотото „Гората е здраве“. Днес в двора на сградата на общината, в присъствието на ръководство и служители бяха засадени дръвчета осигурени от Николай Рахнев-управител на инициатива „Гората.бг“ по инициатива […]

09апр.

Възобновява се присъственият учебен процес

Във връзка с изпълнението на Заповед на министъра на здравеопазването, както и във връзка с Решение на Министерския съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от […]

02апр.

СПИСЪК на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

СПИСЪКна оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-С-111 от 17.03.2021г. Савка Севрийска 9   Вх. № 94-00-Б-16 от 22.03.2021г. Бонка Върникова […]

02апр.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

СПИСЪКна допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-С-111 от 17.03.2021г. Савка Севрийска ДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-Б-16 от 22.03.2021г. Бонка Върникова ДОПУСНАТ   Вх. № […]