30сеп.

Места за поставяне на агитационни ма

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. НАРЕЖДАМ : […]

30сеп.

Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на […]

28сеп.

Разписание на влаковете Хисаря-Пловдив 2021г. и проект за 2022г.

      ->ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  Уважаеми госпожи и господа, Информираме ви, че с цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт в цялата страна и осигуряване на надежден и удобен превоз на гражданите, БДЖ представя актуализиран проектен вариант на График за движение на влаковете  за […]

28сеп.

Избори за НС и Президент – Определяне на места за обявяване на предварителните списъци на имащите право да гласуват

28сеп.

Избори за НС и Президент – Определяне адреси на избирателните секции

28сеп.

Избори за НС и Президент – Образуване на избирателни секции и тяхната номерация

27сеп.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 004 от 17.09.2021 г. за Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Кавака”, землище на с. Паничери, община Хисаря

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РАЗРЕШИТЕЛНО № 004 от 17.09.2021 г. за Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Кавака”, землище на с. Паничери, община Хисаря• Титуляр […]

27сеп.

Началото за Проект Античният град Диоклецианопол

Проект BG16RFOP001-6.002-0004„Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя“ Първите археологически разкопки на римския град Диоклецианопол са проведени през 1909 г. и са свързани с името на известния български археолог проф. Богдан Филов. След него старините около хисарските минерални извори […]

26сеп.

Парцеларен план за трасе на уличен водопровод Ø90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø125, преминаващ през ПИ 68967.53.247 и ПИ 68967.37.85

Изх № 08-00-236/24.09.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод Ø90 […]

26сеп.

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец

Изх № 08-00-238/24.09.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 406, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план и План – схема на напорен довеждащ водопровод […]

26сеп.

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец

Изх № 08-00-239/24.09.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 405, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 kV за […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.