18авг.

02 Октомври 2022 г.: Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на

16авг.

Места  за поставяне на  агитационни материали на територията на Общината.

16авг.

Покана до партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на Избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

15авг.

Във връзка със Заповед № РД-01-611/ 10.08.2022 г.на директора на РЗИ-Пловдив, в изпълнение на Заповед X РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.73 от Административно процесуалния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: 1 .Заповед № РД-05-520/ […]

11авг.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2021 Г.

Дата на публикуване: 11 Август 2022 г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 23.08.2022 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща се на бул. „Ген. Гурко” № 14 ще се проведе публично обсъждане […]

09авг.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Беловица, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мало Крушево, с. Михилци, с. Мътеница, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Старосел и с. Черничево, община Хисаря

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че в Държавен вестник брой 55, от 15.7.2022 г., на стр. 65 е публикувана Заповед № РД-15-37/21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързана с откриване на производство по създаване на кадастрална карта и […]

08авг.

Списък с адресите на избирателните секции

08авг.

Места за обявяване на избирателни списъци

08авг.

Избирателни секции за избори за Народно събрание – 02 Октомври 2022 г.

03авг.

Община Хисаря изгради компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци по европейски проект

Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на изпълнените дейности и получените резултати стана на […]

03авг.

Община Хисаря изгради компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци по европейски проект

Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща инсталация за разделно третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на изпълнените дейности […]