28окт.

Въвеждат се временни противоепидемичните мерки на територията на Община Хисаря считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

ЗАПОВЕД№ РД-05-767 гр. Хисаря 28.10. 2020 г. Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, […]

24окт.

Въвеждат се промени в противоепидемичните мерки на територията на Община Хисаря

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и […]

22окт.

Извънредна епидемична обстановка

ЗАПОВЕД № РД-05-762 гр. Хисаря, 22.10.2020 г. Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. […]

16окт.

Масивна дезинфекция на водата в Хисаря

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, На 20.10.2020г. ще се извърши масивна дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа на територията на град Хисаря и кварталите.  На 20 и 21 октомври 2020 г. водата ще бъде хлорирана и негодна за пиене. Водоподаването няма да […]

15окт.

Създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

На вниманието на всички заинтересовани лица, публикуваме заповеди на Директора на Областна Дирекция “Земеделие”, гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година.

14окт.

Стартира раздаването на продукти по Оперативна програма за храни

От 15.10.2020г. до 30.11.2020г. стартира раздаването на продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от ФЕПНЛ – План 2019 и изпълнявана от Български Червен Кръст на територията на област Пловдив. Храната ще се раздава в определен за целта пункт намиращ се […]

13окт.

КОМПЛЕКСНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ /ОСТЕОПОРОЗА, СТАВНИ ПРОБЛЕМИ/

КОМПЛЕКСНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ /ОСТЕОПОРОЗА, СТАВНИ ПРОБЛЕМИ/ Уважаеми жители и гости на община Хисаря, уведомяваме ви, че в град Хисаря ще се проведат специализирани медицински прегледи за ставни проблеми, остеоропороза. Прегледите ще се проведат от специалист-ревматолог д-р Луканов, както следва: 1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ […]

12окт.

Поздравителен адрес

12окт.

Вътрешни правила за използване и съхранение на печатите, неразделна част от Заповедта

12окт.

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител

09окт.

Прекратявам категория “една” звезда, на туристически обект стаи за гости “къщата на баба”

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, като взех предвид искането за прекратяване на утвърдената с Удостоверение № 0254 от 13.06.2018 г. категория, на място за настаняване от клас “Б”, тип стаи […]